Praktické nálepky do domácnosti, na ľahšie roztriedenie vecí či označenie domácich výrobkov.