Praktické nálepky do domácnosti, na ľahšie roztriedenie vecí či označenie domácich potrieb.