Nálepky na označenie vlastností produktov a výrobkov vlastnej výroby.